Matros og motormann

  • Facebook Social Icon

Liker du å være på havet og er praktisk anlagt kan dette programområde være noe for deg! For å bli tatt opp som elev må du ha bestått Vg1 elektrofag, Vg2 teknikk og industriell produksjon eller tilsvarende. Du søker på Vg2 maritime fag og valg av matros eller motormann skjer etter skolestart.

En utdannelse innen skipsfart gir deg et hav av muligheter. Dette er første trinn på en utdannelse for å bli motormann, maskinist, maskinsjef, matros, styrmann eller kaptein.

Grunnleggende sikkerhetskurs er en obligatorisk del av opplæringen, og blir organisert av skolen. Yrkesfaglig fordypning tilbys opplæring på fartøy.

Etter to års læretid kan du avlegge fagprøve og løse ut ferdighetssertifikat for matros eller motormann. styrmann

 

Motormann

Ønsker du å jobbe i maskinrommet på et skip eller arbeide med bruk og vedlikehold av utstyr om bord i skip og på borerigger? Har du lyst til å jobbe innenfor disse næringene så er denne yrkesutdanningen for deg?

Velger du motormann gir det deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å kunne vedlikeholde maskineri og driftssystemer på skip og offshorefartøy.

Yrke og veien videre

Motormann har arbeidsplass i maskinen på skipet og har som arbeidsoppgave å gå vakt i maskinen, assistere maskinistene og foreta vedlikehold på tekniske systemer og maskineriet om bord.

Etter 2 år på videregående kan du søke deg inn på maritim fagskole og bli maskinist.

Matros

Som utdannet matros jobber du i tett samarbeid med motormann, skipper og styrmann. Du har din arbeidsplass på bro/dekk og skal vedlikeholde utstyr om bord på skipet. Andre arbeidsoppgaver er å gå brovakt, fortøye, laste/losse skipet, assistere styrmennene og vedlikeholde tekniske systemer på dekk.

Etter- og videreutdanning

Du kan utdanne deg videre til styrmann og etter hvert kaptein(skipsfører). Lofoten maritime fagskole tilbyr Dekksoffiser på ledelsesnivå – toårig. 

Personlige egenskaper

Du må ha gode samarbeidsevner, være effektiv og nøyaktig.

Formelle krav

Det stilles strenge krav til syn (fargesyn), hørsel og allmenn helsetilstand. Godkjent helseattest utstedt av autorisert sjømannslege må fremvises ved en jobbsøknad.

Som motormann/matros skal du tilfredsstille kravene til sikkerhetsopplæring og dokumentasjon i STCW-konvensjonen.  

  • Facebook Social Icon

Rektor: Pål Domben

Maritim avdelingsleder: 

Finn Hartvigsen
Tlf: 75 65 48 02/
41 23 92 25

Besøksadresser:
Leknes - Storgata 60

 


Epost: postvlv@vgs.nfk.no

Telefon 75 65 45 00

Org.nr: 974621169

 

 

Postadresse:

Postboks 23

8376 Leknes