Rektor: Pål Domben

Maritim avdelingsleder: 

Finn Hartvigsen

Besøksadresser:
Leknes - Storgata 60

 


Epost: postvlv@vgs.nfk.no

Telefon 75 65 45 00

Org.nr: 974621169

 

 

Postadresse:

Postboks 238376 Leknes

Fiskeskipper kl AB fører rettigheter 3000Brt.

 

Dette kurset gjennomføres i skoleåret 2018-19 som ett prøveprosjekt. Undervisningen foregår delvis nett og samlingsbasert.

Fra høst 2019 vil kurset tilbys med fortløpende påmelding, og at den enkelte kan ta avsluttende eksamen i de tre hovedmodulene 2 ganger pr skoleår.

Kontakt skolen for utfyllende info.

 

Avdelingsleder Finn Axel Hartvgsen Tlf: 41239225