Fiske og fangst

Drift av fartøy: 

Programfaget omfatter arbeid og oppgaver knyttet til håndtering, administrasjon og drift av fiskefartøy. Faget handler om grunnleggende navigasjon, navigasjonsmidler, sjøveisregler, brovakthold og skipslære. I dette inngår navigasjons- og fiskeletingsutstyr og andre teknologiske innretninger om bord, og dessuten hvordan strøm, vind og tidevann påvirker navigeringen. Videre dreier det seg om manøvrering av fartøy, stabiliteten til fartøy og bruk av sjøveisregler og hva godt sjømannskap innebærer. Kystskipper styrmann

Programfag (17 timer/uke)
(Beskrivelse av programfagene, se nedenfor, eller lærerplan for kunnskapsløftet)

  • 12 Drift av fartøy

  • 5 Fangst og redskaper 

Fellesfag (9 timer/uke)

  • 2 Norsk

  • 2 Engelsk

  • 3 Samfunnsfag 

  • 2 Kroppsøving

Fangst og redskaper:  

Programfaget handler om fangst av ulike arter fisk, skaldyr og sjøpattedyr og bruk av redskaper. Det omfatter fangstbehandling, ombordproduksjon, kvalitetssikring og regelverk som regulerer yrkesutøvingen i nasjonale og internasjonale områder. Videre dreier det seg om å håndtere utstyr som brukes i det daglige arbeidet og i laste- og losseoperasjoner. Programfaget omfatter bærekraftig ressursforvaltning og utnytting av fiskeressursene i havet. Det handler også om håndtering av råstoff, hygiene og renhold som sikrer en produksjon av høy kvalitet. Programfaget omfattar HMS, føring av fangstdagbok, utfylling av sluttseddel og lott- og hyreoppgjør. Rederlagsdrift på mindre fiskefartøy, med driftsplanlegging og økonomistyring, hører med.

Følg skolebåten "Skårungen"

Rektor: Pål Domben

Maritim avdelingsleder: 

Finn Hartvigsen
Tlf: 75 65 48 02/
41 23 92 25

Besøksadresser:
Leknes - Storgata 60

 


Epost: postvlv@vgs.nfk.no

Telefon 75 65 45 00

Org.nr: 974621169

 

 

Postadresse:

Postboks 23

8376 Leknes