Nordland Fagskole\Lofoten maritime har undervisningslokaler på Leknes i Lofoten. Vi deler administrasjon med Vest-Lofoten videregående skole, men har eget styre og egen administrativ leder. kaptein 

 

Som en tidligere fiskerifagskole, har skolen drevet sertifikatgivende utdanning i mer enn 50 år. Lofoten maritime fagskole har til disposisjon eget øvingsfartøy, sikkerhetssenter, simulatorsenter og radio med mer. 

Rektor: Pål Domben

Maritim avdelingsleder: 

Finn Hartvigsen
Tlf: 75 65 48 02/
41 23 92 25

Besøksadresser:
Leknes - Storgata 60

 


Epost: postvlv@vgs.nfk.no

Telefon 75 65 45 00

Org.nr: 974621169

 

 

Postadresse:

Postboks 23

8376 Leknes